FEJEZETEK A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZET
TÖRTÉNETÉBŐL

Felsőoktatási segédkönyv

Összeállította: Dr. Kapronczay Károly
Felelős kiadó: Dr. Cseh Károly tanszékvezető egyetemi tanár

Készült
a Magyar Gyógyszerésztörténelmi Társaság,
a Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézete,
a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár
és a Magyar Tudománytörténeti Intézet együttműködésében

EZT A FELSŐOKTATÁSI SEGÉDKÖNYVET A 2012-BEN ELHUNYT NEVES
GYÓGYSZERÉSZ ÉS GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI KUTATÓ,
A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNELMI TÁRSASÁG NÉHAI ELNÖKE,
DR. GRABARITS ISTVÁN EMLÉKÉNEK AJÁNLJUK

Beállítási segédlet

pic